Iran’s oldest street

این نوشته‌ی جالب رو در یک وب‌گاه گردشگری قزوین پیدا کردم:
قدیمی ترین خیابان ایران در قزوین می‌باشد. نام این خیابان سپه است که از مسجد جامع قزوین به کاخ عالیقاپو منتهی می‌شود.

Published
Categorised as Blog